กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


การฝึกร่วม AM-HEx 2016 ในวันที่ ๑ - ๑๑ ก.ย.๕๙
ณ พื้นที่ จว.ชลบุรี
.............

 

จัดกำลังพล เเละยุทโธปกรณ์ สนับสนุนงานด้านการติดต่อสื่อสารสนาม ให้กับ การฝึกร่วม AM-HEx 2016 ในห้วงวันที่ 1-11 ก.ย.59
ณ พื้นที่ จ.ชลบุรี

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘