กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


กรมการทหารสื่อสาร จัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ อุโบสถวัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.โดยมี พลตรี มลฑณ ปราการสมุทร รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธี

.............

 
     
     
     
     


จัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ อุโบสถวัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
เมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.โดยมี พลตรี มลฑณ ปราการสมุทร รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธี


 

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘