กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ ๑ เข้าเเสดงความยินดีกับ รองผู้ว่าการจังหวัดสมุทรสาคร เเละ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
.............

   
     
     
     
     
     


ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ ๑ เข้าเเสดงความยินดีกับ รองผู้ว่าการจังหวัดสมุทรสาคร เเละ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙


 

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘