กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


จัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ อุโบสถวัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.โดยมี พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานสงฆ์ เเละ พลโท สุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธี
12 ก.ย.59
.............

     
     
     
     


จัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ อุโบสถวัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.โดยมี พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานสงฆ์ เเละ พลโท สุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธี


 

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘