กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


พ.อ.ศิริพงศ์ รูปงาม รอง ผบ.ศสร.(๒) และคณฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน โดยมี พ.อ.กิตติ สมสนั่น ผบ.ส.๑ , ผบ.หน่วยในพื้นที่ค่ายฯ ให้การต้อนรับ
14 ก.ค.59
.............

     
     
     
     


เมื่อวันที่ 14 ก.ค.59 เวลา 1330 พ.อ.ศิริพงศ์ รูปงาม รอง ผบ.ศสร.(๒) และคณฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
โดยมี พ.อ.กิตติ สมสนั่น ผบ.ส.๑ , ผบ.หน่วยในพื้นที่ค่ายฯ ให้การต้อนรับ


 

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘