กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


กรมทหารสื่อสารที่ 1 จัดพิธี วันคล้ายวันสวรรคต นายพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน บิดาเหล่าทหารสื่อ และพิธีประดับเข็มบุตรฉัตร โดยมี พ.อ.กิตติ สมสนั่น ผบ.ส.1 เป็นประธาน ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
14 ก.ย.59
.............

     
     
     
     


กรมทหารสื่อสารที่ 1 จัดพิธี วันคล้ายวันสวรรคต นายพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน บิดาเหล่าทหารสื่อ และพิธีประดับเข็มบุตรฉัตร ในวันที่ 14 ก.ย.59 โดยมี พ.อ.กิตติ สมสนั่น ผบ.ส.1 เป็นประธาน ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน


 

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘