กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่ได้เข้ามาตรวจเเนะนำการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/59 ในด้านการเเพทย์ โดยเฉพาะโรคลมร้อน เเละโรคต่างๆที่มักจะระบาดในห้วงฤดูนี้
14 พ.ย.59
.............

   
     
     
     
     


เมื่อวันที่ 14 พ.ย.59 เวลา 0900 รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่ได้เข้ามาตรวจเเนะนำการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/59 ในด้านการเเพทย์ โดยเฉพาะโรคลมร้อน เเละโรคต่างๆที่มักจะระบาดในห้วงฤดูนี้


 

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘