กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส. เป็นเจ้าภาพเชิญทอดถวายยังที่ชุมชนสงฆ์ โดยมอบให้ พล.ต.มณฑล ปราการสมุทร รอง จก.สส. เป็นผู้แทน จก.สส. เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานตั้งไว้ ณ ศาลากลาง จ.สมุทรสาคร ซึ่งมี ผบ.ส.1 และข้าราชการค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ร่วมพิธีในการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ดังกล่าว
20 ก.ย.59
.............

     
     
     
     
     


เมื่อวันที่ 20 ก.ย.59 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส. เป็นเจ้าภาพเชิญทอดถวายยังที่ชุมชนสงฆ์ โดยมอบให้ พล.ต.มณฑล ปราการสมุทร รอง จก.สส. เป็นผู้แทน จก.สส. เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานตั้งไว้ ณ ศาลากลาง จ.สมุทรสาคร ซึ่งมี ผบ.ส.1 และข้าราชการค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ร่วมพิธีในการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ดังกล่าว


 

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘