กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


พ.อ.สุธรรม พูนขำ รอง หน.สง.กสท.ทบ. เข้าตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุ วปถ.8 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน 
โดยมี พ.อ.พีรพนธ์ เชื้ออาษา เสธ.ส.๑ และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ
22 ก.ค.59
.............

   
     
     
     
     


เมือวันที่ 22 ก.ค.59 เวลา 1230 พ.อ.สุธรรม พูนขำ รอง หน.สง.กสท.ทบ. เข้าตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุ วปถ.8 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน 
โดยมี พ.อ.พีรพนธ์ เชื้ออาษา เสธ.ส.๑ และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ


 

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘