กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


พ.อ.กิตติ สมสนั่น ผบ.ส.1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกของทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน พร้อมกันนี้ได้พบปะ พูดคุย กับทหารใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ส.๑
22 พ.ย.59
.............

     
     
     


เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 พ.อ.กิตติ สมสนั่น ผบ.ส.1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกของทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน พร้อมกันนี้ได้พบปะ พูดคุย กับทหารใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ส.1


 

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘