กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


จัดกำลังพลสวนสนามในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตรับราชการเหล่าทหารสื่อสาร เเละกรมการทหารสื่อสาร ประจำปี 2559 ณ กรมการทหารสื่อสาร
23 ก.ย. 59
.............

     
     
     
     
     

 

วันที่ 23 กันยายน 59 จัดกำลังพลสวนสนามในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตรับราชการเหล่าทหารสื่อสาร เเละกรมการทหารสื่อสาร ประจำปี 2559 ณ กรมการทหารสื่อสาร


 

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘