กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


ศูนย์ควบคุมคุมการฝึกทหารใหม่ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 โดยมี เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธาน 
ในการนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลของทหารใหม่, มอบผลไม้ เเละตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ทั้ง 4 หน่วยฝึก รวมถึงตรวจเยี่ยมสถานที่ เเละความเป็นอยู่ ของทหารใหม่
29 พ.ย.59
.............

 
     
     
     


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ควบคุมคุมการฝึกทหารใหม่ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 โดยมี เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธาน 
ในการนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลของทหารใหม่, มอบผลไม้ เเละตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ทั้ง 4 หน่วยฝึก รวมถึงตรวจเยี่ยมสถานที่ เเละความเป็นอยู่ ของทหารใหม่


 

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘