กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (50วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1 ธ.ค.59
.............

 
     
     
     
     


ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (50วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.59 เวลา 06.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมทหารสื่อสารที่ 1


 

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘