กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมการทหารสื่อสาร ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดใหม่หนองพะอง
๑๗ ต.ค.๕๙
.............

   
     
     
     


เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ สนับสนุนการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมการทหารสื่อสาร ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดใหม่หนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี พลโท สุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร /รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นประธาน เเละมีข้าราชการ กรมการทหารสื่อสาร ข้าราชการจังหวัดสมุทรสาคร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


 

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘