กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


ข้าราชการ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ร่วมงานรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดสมุทรสาคร
๒๑ ต.ค.๕๙
.............

   
     
     


เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. ได้นำข้าราชการ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ร่วมงานรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดสมุทรสาคร


 

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘