กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ รวมเร็ว แน่นอน ปลอดภัย


พิธีส่งทหารกองประจำการ เเละอำลาธงชัยเฉลิมพล สำหรับพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๗ ,๒/๕๘ เเละ ๑/๕๙
๓๑ ต.ค.๕๙
.............

 
     
     


เมื่อวันที่๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้จัดพิธีส่งทหารกองประจำการ เเละอำลาธงชัยเฉลิมพล สำหรับพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๗ ,๒/๕๘ เเละ ๑/๕๙ ที่ปลดประจำการในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นี้ โดยมี รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธาน


 

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
Contact Webmaster : khonsurin@hotmail.com
จัดทำเวปไซต์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘