กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ ----------- กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ยินดีต้อนรับ
หน้าหลัก ประวัติค่ายฯ พระบิดาเหล่าทหารสื่อสาร ทำเนียบผู้บังคับการ กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ผู้บังคับบัญชา ภารกิจ เข็มบุรฉัตร แผนที่เดินทาง ติดต่อเรา

ผู้บังคับบัญชา


พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท
ผบ.ทบ.
พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ
จก.สส.

พ.อ.กิตติ สมสนั่น
ผู้บังคับการ
กรมทหารสื่อสารที่ ๑

คำสั่งกองทัพบก

 

 

สื่อสาร


.................................
ภาพกิจกรรมกรมทหารสื่อสารที่ ๑
ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

 

ศูนย์ควบคุมคุมการฝึกทหารใหม่ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ โดยมี เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธาน 
ในการนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลของทหารใหม่, มอบผลไม้ เเละตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ทั้ง ๔ หน่วยฝึก รวมถึงตรวจเยี่ยมสถานที่ เเละความเป็นอยู่ ของทหารใหม่
๒๙ พ.ย.๕๙


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส. เป็นเจ้าภาพเชิญทอดถวายยังที่ชุมชนสงฆ์ โดยมอบให้ พล.ต.มณฑล ปราการสมุทร รอง จก.สส. เป็นผู้แทน จก.สส. เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานตั้งไว้ ณ ศาลากลาง จ.สมุทรสาคร ซึ่งมี ผบ.ส.1 และข้าราชการค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ร่วมพิธีในการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
14 ก.ค.59


     
          

ฝ่ายอำนวยการ

- ฝ่ายกิจการพลเรือน

ฝ่ายกิจการพิเศษ

- นายทหารแผนที่
- นายทหารพระธรรมนูญ
- อนุศาสนาจารย์

หน่วยฝึกในค่ายฯ

- ศูนย์ฝึกทหารใหม่

หน่วยขึ้นตรง ส.๑

 

หน่วยงานในพื้นที่ค่ายฯ

- คลังยุทธภัณฑ์หลักฯ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สนามกีฬาในค่ายฯ

- สนามยิงปืน
- สนามกอล์ฟ
- สนามเทนนิส

ประมวลวินัยทหาร
๕ ภาค

- ภาค ๑ การปกครอง
- ภาค ๒ สิทธิที่ควรมีฯ
- ภาค ๓ การส่งกำลังบำรุง
- ภาค ๔ กฎหมายทหารฯ
- ภาค ๕ เบ็ดเตล็ด
- ข้อมูลจาก กพ.กช.

กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทร. ๐๒-๒๙๗๖๗๐๕
polwat_webmaster@hotmail.co.th