สนามยิงปืน ค่าย กำแพงเพชรอัครโยธิน
และสนามกีฬาชมรมกีฬายิงปืนจังหวัดสมุทรสาคร ใช้สำหรับฝึกซ้อมยิงปืนของทหารประจำการ,ทหารกองประจำการ,นักศึกษาวิชาทาหร (รด.) และประชาชนทั่วไปที่รักและสนใจในกีฬายิงปืนได้เข้ามาใช้บริการ

 
 

 


เป็นสนามยิงปืนขนาด ๑,๐๐๐ นิ้ว (๒๕ เมตร)

ระเบียบการใช้งานฯ
ติดต่อสอบถาม โทร ๐๒ - ๒๙๗๖๙๔๗ ร.ต.ฉลวย ภิรมย์เณร
เปิดบริการ อังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์)